A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Тячівської міської ради
Закарпатської області

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КЗ «Тячівський ліцей-інтернат з угорською мовою навчання» Тячівської міської ради Закарпатської області

Дата: 06.05.2022 08:35
Кількість переглядів: 6

ТЯЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

__________________________________________________________________

  90500, Закарпатська область,                                                                               код ЄДРПОУ 40334947

м. Тячів,  вул. Т. Шевченка, 2,  тел. 3-30-47                                                         e-mail.osvita@tyachiv-city.gov.ua ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НАКАЗ

від 06.05.2022 року                                                     м. Тячів                                            22-к

 

Про проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади

директора КЗ «Тячівський ліцей-інтернат з

угорською мовою навчання»

Тячівської міської ради Закарпатської області

 

Згідно Кодексу законів України про працю, Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти України № 291 від 28.03.2018 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», положення про проведення конкурсу та призначення на посаду керівників комунальних закладів загальної середньої освіти Тячівської міської ради Закарпатської області, затвердженого рішенням двадцять четвертої (позачергової) сесії Тячівської міської ради  сьомого скликання від 26 липня 2018 року № 2762 та у зв’язку вакантною посадою директора КЗ «Тячівський ліцей-інтернат з угорською мовою навчання» Тячівської міської ради Закарпатської області

 НАКАЗУЮ:

  1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора КЗ «Тячівський ліцей-інтернат з угорською мовою навчання» Тячівської міської ради Закарпатської області (додаток 1).
  2. Затвердити склад комісії з конкурсного відбору кандидатур на заміщення вакантної посади директора КЗ «Тячівський ліцей-інтернат з угорською мовою навчання» Тячівської міської ради Закарпатської області (додаток 2).
  3. Комісії з конкурсного відбору кандидатур на заміщення вакантної посади директора КЗ «Тячівський ліцей-інтернат з угорською мовою навчання» Тячівської міської ради Закарпатської області:

3.1. Затвердити Порядок проведення іспиту на заміщення вакантної посади директора  (додаток 3).

3.2. Затвердити Перелік питань для перевірки знань законодавства та нормативно- правових актів у сфері освіти (додаток 4).

3.3. Відповідно до вимог Порядку проведення іспиту затвердити екзаменаційні білети для складання іспиту, виходячи із переліку питань для перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів у сфері освіти (додаток 5)

  1. Членам конкурсної комісії при проведенні іспиту суворо дотримуватись зазначеного Порядку, результати проведення іспиту оформлювати згідно відомості (додаток 6).
  2. Результати засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади оформити протоколом.
  3. Розміщення оголошення на сайті відділу освіти Тячівської міської ради покласти на головного спеціаліста відділу освіти Тячівської міської ради Шелевер М.В.
  4. Прийняття документів від кандидатів на заміщення вакантної посади (протягом 21 календарного дня з дня публікації оголошення конкурсу на сайті відділу освіти Тячівської міської ради) покласти на головного спеціаліста відділу освіти Тячівської міської ради Шелевер М.В.
  5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

          В.о. начальника відділу                                   Мар’яна ШЕЛЕВЕР

Додаток 1

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА КЗ «ТЯЧІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ З УГОРСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ» ТЯЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відділ освіти Тячівської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора КЗ «Тячівський ліцей-інтернат з угорською мовою навчання» Тячівської міської ради Закарпатської області

             Конкурс проводиться відповідно до Положення  про проведення конкурсу та призначення на посаду керівників комунальних закладів загальної середньої освіти Тячівської районної ради Закарпатської області, затвердженого рішенням 24 (позачергової) сесії Тячівської міської ради сьомого скликання від 26.07.2018 року № 2762 «Про затвердження Положення  про проведення конкурсу та призначення на посаду керівників комунальних закладів загальної середньої освіти Тячівської міської ради Закарпатської області ».

Повне найменування навчального закладу: КЗ «Тячівський ліцей-інтернат з угорською мовою навчання» Тячівської міської ради Закарпатської області

Скорочена назва: КЗ «Тячівський ліцей-інтернат з угорською мовою навчання» Тячівської міської ради Закарпатської області

Місце знаходження навчального закладу: 90500, Закарпатська обл.., м. Тячів, вул. Гагаріна,11

Найменування посади: директор КЗ «Тячівський ліцей-інтернат з угорською мовою навчання» Тячівської міської ради Закарпатської області

Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557, постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102.

Призначення керівника закладу освіти здійснюється відділом освіти Тячівської міської ради (далі – орган, що призначає керівника закладу загальної середньої освіти) строком на шість років, а для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та закладу позашкільної освіти вперше – строком на два роки. Призначення керівника закладу освіти здійснюється за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до Положення та на підставі наказу органу, що призначає керівника закладу загальної середньої освіти, про призначення керівника та укладення з ним контракту контракту.

Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною та угорською мовами,  має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високі моральні якості та стан здоров'я, що дозволяє виконувати професійні обов'язки.

Для участі у конкурсі кандидат у визначений термін подає такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3) особовий листок по обліку кадрів та кольорове фото розміром 3х4;

4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

5) копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

6) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

7) довідку про відсутність судимості;

8) довідку про стан здоров'я, що дозволяє виконувати професійні обов'язки або копію медичної книжки;

9) програму розвитку закладу на 6 років;

10) мотиваційний лист довільної форми;

11) письмову згоду на обробку інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Особа може подавати інші документи та інформацію про себе щодо освіти, досвіду роботи, професійного рівня, моральної якості тощо.

Оригінали паспорту, ідентифікаційного коду та диплому про освіту пред'являються кандидатами при поданні документів.

Особа, яка подає документи несе персональну відповідальність за достовірність поданих документів та інформації.

Особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, а також ті, які не подали повного пакету документів, до конкурсного відбору не допускаються. Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії протягом 21 календарного дня з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Кінцевий термін подання документів: 26 травня 2022 року до 17:00 год.

Місце подання документів: 90500, м.Тячів, вул. Кошута, 56, І поверх, відділ освіти Тячівської міської ради.

Дата, місце початку проведення конкурсного відбору: 90500, м.Тячів, вул. Кошута, 56, 8 червня 2022 року о 10:00 год.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

1) перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

2) перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

3) публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Форма перевірки знання законодавства: письмове тестування.

Перелік питань, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань розробляються конкурсною комісією

Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: головний спеціаліст відділу освти Тячівської міської ради Шелевер Мар’яна Василівна, 90500, м. Тячів, вул. Кошута, 56, І поверх, відділ освіти Тячівської міської ради. E-mail: tmr.osvita@ukr.net Телефон для довідок: (096) 854-92-71.

https://rada.info/upload/users_files/40334947/954660c93f16c84530810b0cfea44b4b.pdf

https://rada.info/upload/users_files/40334947/27c60e60d4cb27e0187dd75235fd3eef.docx

https://rada.info/upload/users_files/40334947/1c415573cb06f481c2bd37b04cdee6fe.docx

https://rada.info/upload/users_files/40334947/6744545fa4391aa3a0c89537b9e49fa8.docx

https://rada.info/upload/users_files/40334947/246e78c04eeb07eba13b3d22b1ed87da.docx

Додаток 2

СКЛАД

конкурсної комісії

для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантної посади

директора КЗ «Тячівський ліцей-інтернат з угорською мовою навчання» Тячівської міської ради Закарпатської області

Голова комісії

Шелевер М.В.  - в.о. начальника відділу освіти Тячівської міської ради

Секретар комісії

Куць М.Т. – провідний спеціаліст відділу освіти Тячівської ради

Члени комісії:

Мейсарош Т.С. - заступник Тячівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (за згодою)

Косов А.А. -        голова батьківського комітету КЗ «Тячівський ліцей-інтернат з угорською мовою навчання» Тячівської міської ради Закарпатської області

Думнич М.С.       -        голова профспілкового комітету КЗ «Тячівський ліцей-інтернат з угорською мовою навчання» Тячівської міської ради Закарпатської області

Манзюк В. М. - депутат Тячівської міської ради

 


« повернутися

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень